خدمات آزمایشگاه

معرفی خدمات آزمایشگاهی و دای شاپ

خدمات آزمایشگاهی    ثبت درخواست برای انجام خدمات آزمایشگاهی 

 آزمايشگاه دنياي مس در سال 1381 به منظور انجام آزمونهاي مفتول مسي توليدي شركت توليدي دنياي مس شروع به كار كرد. با توجه به مجهز بودن آزمايشگاه به دستگاههاي پيشرفته و امكان انجام آزمونهاي مختلف ، اين آزمايشگاه در سال 1387 با استقرار سيستم مديريت كيفيت  ISO IEC 17025 و اخذ تاييديه صلاحيت از مؤسسه DAR  آلمان ، به گسترش ارايه خدمات به ساير مراكز پرداخته است. در حال حاضر آزمايشگاه دنياي مس شامل آزمايشگاه مفتول و آزمايشگاه سيم و هادي توانايي انجام آزمونهاي مختلف بر اساس استانداردهاي معتبر بين المللي در زمينه مفتول و هادي مسي را دارا مي باشد. 

 

 

• اندازه گيري غلظت عناصر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Zn٬Se ٬Sb ٬Cd ٬Bi٬Ag ٬Al٬S٬Pb٬Sn٬Fe٬Si٬P٬Ni٬Mg ٬Cr٬ Te٬AsوCo با استفاده از دستگاه كوانتومتر پايه مس مدل Spectrolab M شركت Spectro آلمان
• امكان اندازه گيري در حد ppm
• امكان اندازه گيري غلظت عناصر فوق در محدوده وسيع غلظت در در برنامه هايHigh Pure Copper ، Pure Copper و Cu-Alloy
• قابليت آناليز نمونه ها با ابعاد حداقل mm 15 mm ×15
• استاندارد آزمون : BS EN 15079:2007

• اندازه گيري غلظت اكسيژن با استفاده از دستگاه آناليزر اكسيژن مدل RO 416 – DR LECO
• اندازه گيري غلظت اكسيژن در نمونه هاي جامد مس ، آلياژهاي مس، فولاد، نيكل،كبالت و پودر هاي معدني با دقت ppm
• امكان آناليز نمونه هايي با وزن حداقل 1 گرم
• قابليت اندازه گيري اكسيژن در محدوده ppm5/0 تا % 5/4
• استاندارد آزمون :ASTM E2575:08 وASTM E1019:08


• انجام آزمون كشش با استفاده از دستگاههاي كشش مدل H5KS با ظرفيت 5000 نيوتن و H25KS با ظرفيت 2500 نيوتن ساخت كمپاني Hounsfield و ماشين كشش مدل AL-7000 LA 20 با ظرفيت 20 تن ساخت شركت Gotech
• اندازه گيري استحكام كشش نهايي ، استحكام تسليم ، درصد ازدياد طول نسبي و ... براي نمونه هاي گرد و تخت
• قابليت انجام آزمون براي سيمهاي نازك با قطر حداقل 1/0 ميليمتر و مفتول با قطر حد اكثر 25 ميليمتر
• استاندارد آزمون : EN 10002-1: 2001

• اندازه گيري مقاومت الكتريكي هاديهاي برق با استفاده از دستگاههاي ميلي اهم متر مدل Resistomat 2302 و Resistomat 2316 ساخت شركت Burster در محدوده 2 ميلي اهم تا 200 كيلو اهم
• امكان انجام آزمون روي نمونه هايي با مقطع 5/0 تا 1500 ميلي متر مربع با كمك فك مخصوص نگهدارنه نمونه
• اندازه گيري مقاومت الكتريكي با دقت 1/0 ميكرو اهم
• قابليت اندازه گيري مقاومت الكتريكي در دماي مرجع با كمك قابليت Temperature compensation
• استاندارد آزمون : ASTM B193-08

• اندازه گيري ضخامت لايه اكسيد روي سطح مفتول مس
• قابليت اندازه گيري ضخامت لايه اكسيد روي مفتولها با قطرهاي مختلف
• استاندارد آزمون : ASTM B49-10

• اندازه گيري ضخامت پوشش فلزي روي سيم هاي فلزي با استفاده از دستگاه ضخامت سنج مدل Kocour 6000 ساخت شركت KOCOUR
• اندازه گيري ضخامت پوشش فلزات قلع ، نيكل ، نقره ، كروم ، روي ،كادميم، برنز و مس روي نمونه هايي با قطر 7/0 تا 4/3 ميلي متر
• اندازه گيري ضخامت اندود فلزي در محدوده 5/0 تا 50 ميكرون
• استاندارد آزمون : ASTM B33-10

• بررسي شرايط چسبندگي لايه پوشش قلع روي سيم مسي به كمك محلول سولفيد سديم
• استاندارد آزمون : ASTM B33-04

• اندازه گيري تعداد دور تا شكست و ارزيابي ميزان عيوب داخلي و خارجي مفتول پس از پيچش با استفاده از دستگاه پيچش مدل STW 100 شركت سنتام
• استاندارد آزمون : ASTM B49-10

خدمات دای شاپ

واحد دای شاپ با در اختیار داشتن ماشین آلات پولیش و تغییر سایز حدیده های کشش به روش التراسونیک و ماشین سیم زنی و دیگر تجهیزات مربوطه از شرکت Balloffet  فرانسه به عیب یابی ، پولیش و تغییر سایزحدیده های کشش از جنس الماس از قطر  0.15mm تا قطر 2.5mm مشغول می باشد. همچنین این واحد به کمک یک برنامهٌ کامپیوتری به تاٌمین نگهداری مدیریت خرید و مصرف و ثبت سوابق شناسنامه ای هر حدیدهٌ کشش می پردازد . این واحد توانایی خدمات آماده سازی و تغییر سایز حدیده های کشش از قطر 0.15mm تا 2.5mm را برای مشتریان دارد.