چاپ

 

 

سیم مسی تک رشته آنیل شده یا سخت برای مصارف الکتریکی

 

 • 1.36 - 3.599 ± 0.1 میلی متر

 • تک رشته
 • آنیل شده با سخت 
 • ازدیاد طول نسبی جهت سیم آنیل  (طول اولیه 250 میلی متر ) مندرج در جدول شماره 1 از استاندارد ASTM B3
 • ازدیاد طول نسبی جهت سیم سخت  (طول اولیه 250 میلی متر ) مندرج در جدول شماره 1 از استاندارد ASTM B1
 • استحکام کششی جهت سیم سخت مندرج در جدول شماره 1 از استاندارد ASTM B1
 • مقاومت ویژه در 20 درجه سانتیگراد جهت سیم نرم کمتر از 0.15328Ωg/mm2
 • مقاومت ویژه در 20 درجه سانتیگراد جهت سیم سخت کمتر از 0.15940Ωg/mm2

 • سیم آنیل شده : ASTM B3 ویرایش 2007
 • سیم سخت  : ASTM B1 ویرایش 2007
 • توع :
 • بسته به نوع مس  OFE مطابق با کد استاندارد C10100
 • بسته به نوع مس ETP مطابق با کد استاندارد C11040

 • روی قرقره های چوبی ، فلزی ، سبد یا اکتابین با روکش یا پلاستیکی 
 • وزن هر قرقره حداکثر 450 کیلو گرم و براساس درخواست مشتری
 • وزن هر بسکت حداکثر 1500 کیلو گرم و براساس درخواست مشتری
 • وزن هر اکتابین حداکثر 1000 کیلو گرم و براساس درخواست مشتری
 • پیوسته و بدون جوش

 

دریافت کاتالوگ محصول
با فرمت پی دی اف

دانلود کاتالوگ محصول