چاپ

 

هادی های گرد تابیده شده برای سیستم های انتقال قدرت هوایی و سیستم های کششی الکتریکی هوایی

 

 
سطح مقطع اسمی
mm2
تعداد و قطر رشته 
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول در20ºC
Ω/Km
 ۱۶ ۱.۷۰*۷  ۱۴۲.۴  ۱.۱۲۸
 ۲۵ ۲.۱۰*۷  ۲۱۷.۳ ۰.۷۳۹۱ 
۳۵  ۲.۵۰*۷  ۳۰۸ ۰.۵۲۱۵ 
 ۵۰ ۳.۰۰*۷   ۴۴۳.۵  ۰.۳۶۲۲
 ۵۰ ۱.۸۰*‍۱۹  ۴۳۵.۸  ۰.۳۷۲۷
۷۰   ۲.۱۰*۱۹  ۵۹۳.۲  ۰.۲۵۳۸
۹۵  ۲.۵۰*۱۹  ۸۴۰.۷ ۰.۱۹۳۲ 
۱۲۰   ۲.۸۰*۱۹  ۱۰۵۵.۰  ۰.۱۵۴۰
۱۲۵   ۲.۹۰*۱۹  ۱۱۳۱.۰  ۰.۱۴۳۶
۱۵۰ ۲.۲۵*۳۷ ۱۳۴۴.۰ ۰.۱۲۳۳
۱۸۵ ۳.۵۵*۱۹ ۱۶۹۵.۰ ۰.۰۹۵۸۲
۱۸۵ ۲.۵۰*۳۷ ۱۶۴۷.۰ ۰.۰۹۹۸۱

  • BS 7884 ویرایش 1997
  • بسته به نوع مس : ETP مطابق با کد استاندارد C11040

  • روی قرفره های چوبي یا فلزی با روكش پلاستيكي
  • وزن هر قرقره 650 کیلوگرم
  • امکان ارسال سایر اوزان بنا به در خواست مشتری وجود دارد
  • پیوسته و بدون جوش

 

دریافت کاتالوگ محصول
با فرمت پی دی اف

دانلود کاتالوگ محصول