چاپ

 

 

هادی های مسی چند رشته برای مصرف در تابنده ها و بافتده ها

 

 • 0.155 - 0.4 میلی متر

 • چندرشته حداقل 2 رشته و حداکثر 16 رشته
 • آنیل شده 
 • ازدیاد طول نسبی (طول اولیه 250 میلی متر ) مندرج در جدول شماره 1 از استاندارد ASTM B3

 • ASTM B3 ویرایش 2007
 • توع :
 • بسته به نوع مس OFE مطابق با کد استاندارد C10100
 • بسته به نوع مس ETP مطابق با کد استاندارد C11040

 • روی قرقره های فلزی با روکش یا پلاستیکی 
 • وزن هر قرقره حداکثر 350 کیلو و براساس درخواست مشتری
 • پیوسته و بدون جوش

 

دریافت کاتالوگ محصول
با فرمت پی دی اف

دانلود کاتالوگ محصول