چاپ

 

 

جهت استفاده در سیستم چاههای ارت

 

 • 50 میلی متر مربع (7 رشته و 19 رشته )
 • 70 میلی متر مربع 
 • 95 میلی متر مربع 
 • 120 میلی متر مربع 
 • 150 میلی متر مربع 
 • 185 میلی متر مربع 
 • 240 میلی متر مربع 

 • چندرشته منظم ( گروه 2 استادارد IEC 60228 )
 • هادی های مسی چند رشته منظم با پوشش و یا بدون پوشش قلع
 • آنیل شده 
 • استحكام كششي : 450-200 MPa
 • خوردگی محیطی ( مه نمکی ) : بدون اثرات ظاهری تخریب خوردگی 
 • مقاومت ویژه الکتریکی : حداکثر 0.019 میکرو اهم در متر 
 • ضخامت قلع در صورت قلع اندود بودن : حداقل یک میکرومتر 

 • BS EN 62561-2 ویرایش 2012
 • IEC 60 228 ویرایش 2004 
 • بسته به نوع مس OFE مطابق با کد استاندارد C10100 (بدون پوشش قلع)
 • بسته به نوع مس ETP مطابق با کد استاندارد C11040 (بدون پوشش قلع) 

 • روی قرقره های چوبي، فلزی یا سبد با روکش کارتن پلاست یا پلاستیک
 • وزن هر قرقره حداقل 450 کیلو و براساس درخواست مشتری
 • پیوسته و بدون جوش

 

دریافت کاتالوگ محصول
با فرمت پی دی اف

دانلود کاتالوگ محصول