بازرگانی بین المللی

معرفی محصولات و مقاصد صادراتی

معرفی واحد صادرات

واحد صادرات شركت دنیای مس کاشان با هدف بازاريابي و فروش محصولات شركت در ساير كشورها  فعاليت مي‌نمايد . اين واحد در واقع حلقه ارتباطي فروش شركت با محيط خارج از مرزهاي ايران جهت عرضه و معرفي محصولات مي‌باشد. با توجه به اين  كه مديريت ارشد سازمان به اين نتيجه دست يافته است كه شركت قادر است در زمينه صادرات فعاليت داشته باشد بيانيه مأموريت واحد صادرات بر اساس اهداف ذيل شكل مي‌گيرد:

  • واكنش‌پذيري نسبت به تغييرات در بازارهاي بين‌المللي 
  • دستيابي به يك برنامه مالي صادراتي و تأمين سرمايه و بودجه
  • تبيين نقاط قوت و ضعف شركت در زمينه صادرات
  • تعهدپذيري مديران و كاركنان شركت نسبت به بازارهاي بين‌المللي
  • كاهش خطا و اشتباه در برنامه‌ريزي‌هاي توليد، بازاريابي و فروش
  • پاسخ‌گو بودن به بازارهاي بين‌المللي
  • سنجش مستمر نتايج عملكرد