آخرین اخبار شرکت

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت دنیای مس 

روز یکشنبه 11/4/96 ریاست محترم اداره استاندارد کاشان آقای مهندس آرین و معاون صنایع فلزی این اداره آقای مهندس نیک روش از قسمت های مختلف کارخانه بازدید کردند. ایشان ضمن تایید وضعیت خوب مجموعه آزمایشگاههای کارخانه، آمادگی کامل اداره استاندارد را جهت همکاری های آتی اعلام نمودند.